• BYTOVÉ A OBČANSKÉ STAVBY / CIVIC BUILDINGS
 • rekonstrukce a vestavba krovu administrativního provozu, Praha 9, realizace 2004
 • loft offices refurbishment, Prague 9, completed in 2004
 • dostavba a rekonstrukce administrativního areálu, Karlštejn, studie 2005
 • extension and refurbishment of an office complex, Karlštejn, study 2005
 • horský penzion, Pec pod Sněžkou, studie 2005
 • mountain guest-house, Pec pod Sněžkou, study 2005
 • nástavba mateřské školy Pštrossova, Praha 1, realizace 2006
 • nursery school extension, Prague 1, completed in 2006
 • polyfunkční dům, Říčany, studie 2010
  multipurpose building, Říčany, study 2010
 • herní centrum Sloníkov, Obchodní Galerie Butovice, realizace 2011
 • children's play center Sloníkov, Shopping Mall Butovice, completed in 2011
 • dvoupodlažní nástavba bytů, Praha 4, realizace 2011
 • two story apartment extension, Prague 4, completed in 2011